سهامدار محترم خواهشمند است در صورت تغيير آدرس محل سكونت و يا ديگر مشخصات تغييرات جديد خود را به امور سهام شركت سامان گستر اصفهان توسط فرم ذيل ارسال نماييد
* = ضروري
نام و نام خانوادگي
نام پدر
شماره سهامداري
كد بورس
استان
شهرستان
شهر
آدرس كامل پستي
كد پستي ده رقمي
شماره تلفن تماس
جهت دريافت اطلاعات سهامداري از طريق سرويس پيامك ( SMS)
شماره تلفن همراه (موبايل)
کد ملي
آدرس ايميل

كد تاييد :
   

ارسال فرم