فرم ارايه خدمات ثبتي 

با تنظيم اين پرسشنامه شما ميتوانيد عمليات تجميع ، تلفيق ، ويا تفكيك املاك و اراضي مورد نظر خودرا به كارشناسان خبره و با تجربه واحد املاك و مستغلات سامان گستر اصفهان واگذار نماييد و بدين وسيله در وقت ، پول و انرژي خود در حد قابل ملاحظه اي صرفه جويي به عمل آوريد. جهت تنظيم پرسشنامه مربوطه بر روي گزينه " ادامه " كليك نماييد.

ادامه