فرم خريد 

به منظور اعلام آمادگي جهت خريد واحد هاي ساختماني با تسهيلات مقرر و شرايط آسان لطفا پرسشنامه زير را تنظيم فرماييد.

ادامه