سهامدار گرامي

باسلام و احترام

به اطلاع ميرساند با توجه به برگزاري مجمع عمومي ساليانه شركت در روز دو شنبه مورخ 15 دي ماه 93 ، در صورت عدم امكان حضور شخصي در مجمع ، مي توانيد با پركردن فرم وكالت نامه ذيل و ارسال آن به امور سهام شركت ، وكالت حضور خودرا به يكي ازاعضاي ذكر شده در وكالت نامه ويا شخص مورد نظرخود تنفيذ نماييد.

بديهي است در صورت دادن وكالت به شخص مورد نظر خود ،وكيل شما ميبايستي در روز مجمع با مدارك شناسايي كامل حضور يابد.

آدرس امور سهام شركت :

اصفهان ، ميدان امام حسين ، ارگ عظيم جهان نما، طبقه اول ،واحد 121

تلفن :   03132121445 - 03132121422

 

 
شرح تاريخ دريافت فايل
فرم وكالت نامه حضور در مجمع عمومي ساليانه   15 /10 /93   
 
وكالت نامه