بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

اخبار و رویدادها

تاریخچه شرکت

شركت سامان گستر اصفهان

در پی رواج تفكر كارآفرينی، توليد و سرمايه گذاری و ضرورت اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در دهه هفتاد شمسی فكر تشكيل يك نهاد اقتصادی كه بتواند خلأهای توليدی، عمرانی و سرمايه گذاری اصفهان در طی سال‌های جنگ تحميلی را پر نموده و درعين حال در خدمت ارزش آفرينی و خلق ثروت برای مردم اين خطه از سرزمين ايران واقع شود شدت گرفت. سرانجام با هماهنگي‌ها، همفكریها و رايزنیهای به عمل آمده با رؤسای بانكها، اساتيد دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان اصفهان سرانجام پايه‌های تشكيل نخستين شركت سهامی عام در استان اصفهان ايجاد و شركت سامان گستر اصفهان در مهرماه سال 1375 با مشاركت بيش از يك‌صد سهامدار حقوقی و 38000 سهامدار حقيقی از استان اصفهان و ساير شهرهای كشور متولد شد.

پیوند های مفید