بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

تاریخچه و اساسنامه شرکت

تاریخچه شرکت

شركت سامان گستر اصفهان

در پي رواج تفكر كارآفريني، توليد و سرمايه گذاري و ضرورت اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني در دهه هفتاد شمسي فكر تشكيل يك نهاد اقتصادي كه بتواند خلأهاي توليدي، عمراني و سرمايه گذاري اصفهان در طي سال‌هاي جنگ تحميلي را پر نموده و درعين حال در خدمت ارزش آفريني و خلق ثروت براي مردم اين خطه از سرزمين ايران واقع شود شدت گرفت. سرانجام با هماهنگي‌ها، همفكري‌ها و رايزني‌هاي به عمل آمده با رؤساي بانكها، اساتيد دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادي استان اصفهان سرانجام پايه‌هاي تشكيل نخستين شركت سهامي عام در استان اصفهان ايجاد و شركت سامان گستر اصفهان در مهرماه سال 1375 با مشاركت بيش از يك‌صد سهامدار حقوقي و 38000 سهامدار حقيقي از استان اصفهان و ساير شهرهاي كشور متولدشد. سامان گستر اصفهان در سال هشتاد به عضويت سازمان بورس اوراق بهادار كشور درآمد و به تدريج به دليل تأثيرگذاري مثبت در اقتصاد خانواده‌ها و نيز كمك به اقتصاد استان در حوزه‌هاي مختلف به يكي از هولدينگ‌هاي مشهور و مورد اعتماد در سطح كشور تبديل شد. حوزه‌هاي فعاليت سامان گستر اصفهان به عنوان انبوه‌ساز ارشد استان اصفهان و صادركننده نمونه در صدور خدمات فني و مهندسي هم‌اينك به سه گروه تخصصي شامل ساختمان،‌معماري و عمران شهري- مالي- تجارت و خدمات- توليد و صنعت تقسيم مي‌شود.

اساسنامه شرکت

ماده 1- نام و نوع شرکت
نام شرکت عبارتست از شرکت سامان گستر اصفهان(سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس، شرکت نامیده می شود.

ماده 2- موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی:

  1. 2 فعالیت در زمینه توسعه و عمران شهری، خرید و فروش املاک و مستغلات، طراحی، ایجاد، اجرای پروژه های تجاری، مجتمع های مسکونی، فرهنگی، اداری، خدماتی، آموزشی و هر اقدامی که به نحوی از انحاء با فعالیتهای عمرانی مرتبط باشد.
  2. 2 سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) در امر تولید مسکن، واحدهای تجاری- اداری- صنعتی و سایر فعالیتهای عمرانی.
  3. 2 مشارکت در اجرای طرح های عمرانی دولت.
  4. 2 انجام امور عملیات راهسازی و عمرانی.
    ب- موضوعات فرعی:
  5. 2 انتشار و فروش اوراق مشارکت و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری، مشارکت مدنی با بانک ها و سایر مؤسسات مالی، اعتباری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت ضوابط مربوطه.
  6. 2 ارائه خدمات تحقیقاتی، پزوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت و تأمین منابع مالی برای ایجاد مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی و سایر فعالیت های مربوط به بخش مسکن، ساختمان و توسعه شهری، تولید و یا مشارکت در کلیه زمینه ها.
  7. 2 سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص(حقیقی و حقوقی) در امور بازرگانی داخلی و خارجی و کلیه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
  8. 2 مبادرت به انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و درجهت اجرای فعالیتهای مربوط به تأمین اهداف و موضوع شرکت ضروری و مناسب داشته باشد.

ماده 3- مدت شرکت
فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده 4- تابعیت و مرکز اصلی شرکت تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت: استان اصفهان، شهر اصفهان، میدان امام حسین (ع)، ارگ عظیم جهان نما طبقه 6 و 7 می باشد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در سطح شهر اصفهان، بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیرۀ شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.