بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

تعریف الزامات و هویت بصری

تعریف الزامات و هویت بصری

نماد یا لوگوی شرکت سامان گستر، یکی از مهمترین ابزارهای معرفی این شرکت به مشتریان و یکی از مهمترین ابزارها برای پیروزی در مقابل رقیبان است، به همین دلیل این شرکت تلاش کرده است تا لوگوی خود را از گنبد مسجد امام(ره) یکی از شاهکارهای دوره صفوی به عاریت بگیرد، لوگویی که از نقش زهره طرح اسلیمی ایرانی این گنبد آمده است، در واقه نماد این شرکت نقش زهره و وارونه نقش زهره است که در هم تنبیده شده و پایه و اساس این نماد را می سازد، از سوی دیگر رمزگشایی از این نماد نشان می دهد که دو دست و یک سکه نیز از درون آن برداشت می‌شود، همچنین نقش کلمه سامان نیز در درون این لوگو نهفته است، اما یکی از مهمترین نقاط این نماد نقطه مرکزی و مدل گسترش از نقطه مرکزی است که نشان از گسترش این شرکت و همچنین گستره وسیع زیر پوشش آن دارد.