بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

اخبار و رویدادها

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم برگزار گردید

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) با توجه به دعوت منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و روزنامه اصفهان زیبا در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ در محل سالن همایش های شهرداری اصفهان با حضور ۳۶.۷۶ درصد از صاحبان…
ادامه مطلب

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) به علت عدم حصول حد نصاب قانونی در مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند، مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهم (نوبت دوم) در روز…
ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی

شرکت سامان گستر اصفهان در نظر دارد تعدادی از واحدهای آپارتمان مسکونی خود واقع در شهر اصفهان خیابان جی شیر خیابان سروستان خیابان بوستان کوچه لاله مجتمع سامان ۳ را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه واگذار نماید.
ادامه مطلب