مقالات و گزارشات نشریه ره آورد لينك هاي مرتبط املاك و مستغلات امور سهامداران پروژه ها شركت هاي گروه
 
  مقالات و گزارشات 


در این قسمت میتوانید آخرین مقالات و گزارشات علمی تحقیقاتی در حوزه های اقتصادی - مالی - سهام - ساختمان را دریافت نمایید.

                                                 

                                                                                

   

 عنوان مقالهتنظیم وتاریخ بارگذاریحجم(KB) 
1- مولفه های تعیین کننده روند آتی بازار سرمایه مسائلی17/12/94 280.70 دريافت
2- ارمغان کاهش نرخ سود بانکی برای بازار سرمایه مسائلی01/12/94 215.48 دريافت
3- پارادوکس نقدینگی مسائلی02/12/94 257.55 دريافت
4- مسکن در دوران پسا برجام مسائلی09/11/94 203.37 دريافت
5- گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مسائلی08/11/94 202.33 دريافت
6- کاربرد قانون 90/10 در زندگی شخصی و شغلی جعفرپیشه 02/12/93 125.25 دريافت
7- بسته سیاست گذاری دولت برای رونق حوزه مسکن مسائلی 13/08/94 193.59 دريافت
8- فرجام برجام در بازار سرمایه مسائلی10/11/94 227.88 دريافت
9- پیش نویس بودجه 95 کشور مسائلی11/11/94 364.79 دريافت
افزايش نرخ گاز صنعت پتروشيمي مسائلی 16/05/93 63.15 دريافت
بازار مسکن مسائلی 07/07/94 282.82 دريافت
بی مهری بازار سرمایه به توافق هسته ای مسائلی 29/05/94 294.52 دريافت
چشم انداز بازار سرمایه در سال93 مسائلی 01/04/93 44.58 دريافت
چشم انداز بازار مسکن پس از توافق مسائلی 28/05/94 157.75 دريافت
خيز بازار سرمايه در فصل خزان مسائلی25/08/93 88.75 دريافت
دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم مسائلی 26/03/94 92.67 دريافت
رفتارهاي دوگانه دولت در حمايت از بورس مسائلی 12/05/93 100.51 دريافت
عوامل مؤثر در ترسیم چشم انداز بازار سرمایه مسائلی 07/07/94 390.14 دريافت
عوامل مؤثر در رشد تقاضای مسکن اجاره مسائلی 07/07/94 134.93 دريافت
نقش دولت در خروج بورس از رکود حاکم بر آن مسائلی 14/04/93 60.17 دريافت
نگاهی به پی به ای بازار سرمایه ایران مسائلی 07/07/94 274.41 دريافت

جهت دسترسی یه آرشیو مقالات و گزارشات اینجا کلیک کنید.