بارگذاری

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم برگزار گردید

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) با توجه به دعوت منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و روزنامه اصفهان زیبا در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/03/21 در محل سالن همایش های شهرداری اصفهان با حضور 36.76 درصد از صاحبان سهام شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها برگزار گردید.

پس از انتخاب هیأت رئیسه وتایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.
2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
3- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.

سپس مجمع وارد دستور شد و با توجه به رأی گیری انجام شده موارد زیر با اکثریت آراء حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت:
1- تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 221،941،160،000 ريال به مبلغ 500،000،000،000 ریال (مبلغ 238،058،840،000 ريال از محل سود انباشته و مبلغ 40،000،000،000 ريال از محل صرف سهام) به استناد مجوز افزایش سرمایه اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره DPM-IOP-02A-016 مورخ 1402/02/12
2- اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت:
سرمایه شرکت مبلغ 500،000،000،000 ریال (پانصد میلیارد ریال) منقسم به 500،000،000 سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.
3- اساسنامه شرکت مطابق آخرین نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، شامل 56 ماده و 13 تبصره اصلاح، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

پیام بگذارید