بارگذاری

برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت مدبران صنعت سامان گستر

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت مدبران صنعت سامان گستر (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 با کلیه اعضاء هیات مدیره تشکیل گردید.

پیام بگذارید