بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت مهندسین مشاور سامان طرح

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت مهندسین مشاور سامان طرح (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 با کلیه اعضاء هیات مدیره تشکیل گردید.

پیام بگذارید