بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

اطلاعیه مجمع عمومی نوبت اول 1402 شرکت سامان گستر اصفهان

در تاریخ 30/10/1402 از ساعت 09:00 الی 10:00 واقع در سالن همایش کتابخانه مرکزی با حضور 65 سهامدار (52 حقیقی و 13 حقوقی) جمعا به میزان 157.955.808 سهم مراجعه نمودند که بدلیل به حد نصاب نرسیدن (تعداد سهم جهت حد نصاب تشکیل مجمع قانونی 250.000.001 سهم می باشد) طبق ماده 87 قانون تجارت مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم متعاقبا اطلاع رسانی می گردد . به همین منظور از کلیه سهامداران عزیزانی که حضور پیدا کرده اند و اعضای هیات مدیره محترم و همچنین حسابرس و بازرس قانونی و پرسنل شرکت قدردانی می گردد.

پیام بگذارید